S nami na ňu budete pripravený 🙂

Slovenská legislatíva nariaďuje všetkým spoločnostiam, či už ide o s.r.o., a.s. i malých podnikateľov SZČO dodržiavať súhrn opatrení BOZP.

Veľmi často sa v praxi stretávame s tým, že nám zavolajú firmy alebo jednotlivý podnikatelia, ktorý obdŕžali ohlásenie o kontrole BOZP a potrebujú pomoc. Vo väčšine prípadov nemajú ani tušenie čo všetko kontrola BOZP zo strany inšpekcie práce predstavuje, čo by si mali pripraviť alebo ako to vlastne celé prebieha.

Pokiaľ firma BOZP nerieši, logicky nemôže ani tieto informácie vedieť, pretože sa s touto situáciou ešte nestretli. Jedine čo ale určite tušia je hrozba pokuty – sankcie. Ak ste na tom rovnako tušíte správne a Vaše obavy o hroziacu pokutu sú viac ako oprávnené. ( nechceme Vám týmto článkom strašiť no sankcie z BOZP v zmysle Zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce – za neslnenie povinností sú až do výšky 33 000€)

 

No aj v tomto prípade je tu stále riešenie.

Sme pripravení Vám poradiť a pomôcť v každej z týchto oblastí.