naše služby

Komplexné služby BOZP, OPP

Chráňte zdravie svojich zamestnancov a majetok svojej firmy.

My pre Vás zabezpečíme služby BOZP a OPP podľa platnej legislatívy.

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto pivinnosť ustanovuje zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP.

Zaručí zníženie počtu pracovných úrazov a vyššiu produktivitu práce.

Bezpečnostno-technická služba

Poradenstvo v oblasti BOZP a PO.

 

 

Sme pripravený Vám poradiť a zodpovedať všetky otázky.

Bezpečnostné značenie

Bezpečnostné a zdravotné značenie BOZP a PO. Pre Vašu prevádzku zabezpečíme kompletné značenie, ktoré určuje zákon.

Kontroly, opravy a revízie hasiacich prístrojov

Kontroly požiarno-technických zariadení sú predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí