OSVEDČENIA

01

Osvedčenie bezpečnostného technika

.

02

Osvedčenie technika požiarnej ochrany

03

Osvedčenie lektorského minima