CENNÍK

01

Služby BOZP a PO

Výkon služieb technika BOZP a PO. Poradenstvo v oblasti BOZP a PO. Stála kontrola pracoviska, aktualizácia dokumentácie podľa platnej legislatívy.

ŠTVRŤROČNÝ PAUŠÁL

Od 50€/štvrťročne

02

Spracovanie dokumentácie BOZP/OPP

Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre správne fungovanie Vašej firmy.

JEDNORÁZOVÝ POPLATOK

Od 250€/jednorázovo

03

Školenie zamestnancov

Ceny zahŕňajú školenie z oblasti BOZP a OPP. V cene sú zahrnuté záznamy zo školení, učebné plány a osnovy, testy s vyhodnotením.

JEDNORÁZOVÝ POPLATOK

Od 15€/zamestnanec

Nezáväzná objednávka služieb