cenník služieb

školenie zamestnancov

Zabezpečujeme vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z problematiky BOZP a OPP s overením ich znalostí. Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. 

Cena zahŕňa školenie z BOZP a OPP.

V cene sú zahrnuté záznamy zo školení, učebné plány a osnovy, testy s vyhodnotením.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Ostatné informácie ohľadne školení zamestnancov Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. 

Vyžiadať cenovú ponuku