Môžem ako zamestnanec odmietnúť dychovú skúšku?

Môžem ako zamestnanec odmietnúť dychovú skúšku?

Kontrola požívania alkoholu u zamestnancov. Často kladená otázka: môžem ako zamestnanec odmietnuť dychovú skúšku? Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 12...
Bezpečnostno-technická služba nemusí byť strašiakom

Bezpečnostno-technická služba nemusí byť strašiakom

Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba pre zamestnávateľa? Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Na čo slúži a aké sú možnosti jej zriadenia? V tomto článku sa...
Bezpečnostné značenie na pracovisku

Bezpečnostné značenie na pracovisku

Tento článok sme zamerali na bezpečnostné označovanie na pracovisku a ich farbám. Značky sú súčasťou nášho pracovného života a mnoho krát nám dokážu pomôcť predísť pracovnému úrazu alebo dokonca aj zachrániť život. Všetky označenie, ktoré na pracovisku máme môžu viesť...
Neohlásená kontrola BOZP a OPP

Neohlásená kontrola BOZP a OPP

S nami na ňu budete pripravený ? Slovenská legislatíva nariaďuje všetkým spoločnostiam, či už ide o s.r.o., a.s. i malých podnikateľov SZČO dodržiavať súhrn opatrení BOZP. Veľmi často sa v praxi stretávame s tým, že nám zavolajú firmy alebo jednotlivý podnikatelia,...